Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji dotyczącej inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowości Dąbrówka i Lasków – etap II"

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia


o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Dąbrówka, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Przemysława Woźniaka, z dnia 20 października 2017 r., złożony w dniu 24 października 2017 r., uzupełniony pismem z dnia 1 marca 2018 r., złożonym w dniu 2 marca 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.61.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowości Dąbrówka i Lasków – etap II”

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Dąbrówka, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 477 (477/1, 477/2), 478 (478/1, 478/2), 479/1 (479/3, 479/4), 488 (488/1, 488/2), 489 (489/1, 489/2), 490/1 (490/3, 490/4), 505 (505/1, 505/2), 506 (506/1, 506/2), 504 (504/1, 504/2) w obrębie 0015 – Lasków, jednostka ew. 143405_2 - Dąbrówka,

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Dąbrówka w całości:
 ew. nr: 409 w obrębie 0015 – Lasków, jednostka ew. 143405_2 – Dąbrówka,

• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Dąbrówka, niepodlegające przejęciu:
 ew. nr: 211, 208/1 w obrębie 0015 – Lasków, jednostka ew. 143405_2 – Dąbrówka,
 ew. nr: 307, 202 w obrębie 0005 - Dąbrówka, jednostka ew. 143405_2 – Dąbrówka.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Beata Mizerska, data: 19.04.2018 r., godz. 15.13
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 23.04.2018 r., godz. 11.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.04.2018 r., godz. 11.01Beata MizerskaEdycja strony
19.04.2018 r., godz. 15.22Beata MizerskaEdycja strony
19.04.2018 r., godz. 15.13Beata MizerskaDodanie strony

Strona oglądana: 1232 razy.