Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

dot. Budowa ul. Parkowej w Wołominie na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Lwowskiej”.
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Małetkę, złożony w dniu 18 października 2017 r., uzupełniony pismem z dnia 6 lutego 2018 r., złożonym w dniu 8 lutego 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.59.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ul. Parkowej w Wołominie na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Lwowskiej”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 50 (50/1, 50/2), 79/1 (79/3, 79/4), 2/8 (2/11, 2/10) w obrębie 0012-12, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
- ew. nr: 87 (87/1, 87/2), 90 (90/1, 90/2) w obrębie 0018-18, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin w całości:
 ew. nr: 2/4, 2/5, 2/6 w obrębie 0012-12, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
 ew. nr: 8/2, 8/1 w obrębie 0018-18, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,

• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Wołomin, niepodlegające przejęciu:
- ew. nr: 2/9, 2/2, 2/1 w obrębie 0012-12, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
- ew. nr: 37/3 w obrębie 0018-18, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
- ew. nr: 48, 61/3, 61/4, 61/1, 62, 66/1, 68 w obrębie 0012-12, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
- ew. nr: 116/2, 5/7 w obrębie 0018-18, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 29.03.2018 r., godz. 14.45
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 05.04.2018 r., godz. 11.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2018 r., godz. 11.09Beata MizerskaEdycja strony
29.03.2018 r., godz. 14.45NieznanyEdycja strony
29.03.2018 r., godz. 14.45NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1294 razy.