Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLVI – 529/2018

w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2017 „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021”
UCHWAŁA NR XLVI – 529/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2017 „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021”


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu roczną informację z realizacji w 2017 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    Informacja z realizacji w 2017roku Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021 dla Powiatu Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.03.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2018 r., godz. 11.06
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2018 r., godz. 11.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.03.2018 r., godz. 11.06Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2213 razy.