Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLV – 518/2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XLV – 518/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana W. S. z dnia 19.01.2018r. na działania Starosty Wołomińskiego dotyczącej nienależytego wykonywania obowiązków, rażącego naruszenia prawa oraz działania na szkodę skarżącego i Powiatu Wołomińskiego polegającego na wielokrotnym, uporczywym i celowym kierowaniu do niego bezprzedmiotowej korespondencji, Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana W. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 27.02.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 10.20
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 10.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2018 r., godz. 10.20Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1909 razy.