Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XLV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

22.02.2018r., godz. 13.00, Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Informacja nt. ewentualnego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy rozbudowie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4303W. (druk nr 517)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki. (druk nr 518)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku Administracji Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na prowadzenie Apteki ogólnodostępnej całodobowej. (druk nr 519)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na prowadzenie badań słuchu, doboru i sprzedaży aparatów słuchowych dla dzieci i dorosłych. (druk nr 520)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 339/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 521)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030. (druk nr 522)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok. (druk nr 523)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 524)
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Informacje Przewodniczącego Rady.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 517
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4303W.
 • Druk nr 518
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki.
 • Druk nr 519
  Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku Administracji Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na prowadzenie Apteki ogólnodostępnej całodobowej.
 • Druk nr 520
  Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na prowadzenie badań słuchu, doboru i sprzedaży aparatów słuchowych dla dzieci i dorosłych.
 • Druk nr 521
  Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 339/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 • Druk nr 522
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030.
 • Druk nr 523
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.
 • Druk nr 523 - tabela 1
 • Druk nr 523 - tabela 2
 • Druk nr 523 - tabela 3
 • Druk nr 523 - tabela 4
 • Druk nr 523 - załącznik 1
 • Druk nr 524
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 15.02.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 15.02.2018 r., godz. 14.33
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 15.02.2018 r., godz. 14.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.02.2018 r., godz. 14.46Małgorzata JeznachEdycja strony
15.02.2018 r., godz. 14.46Małgorzata JeznachEdycja strony
15.02.2018 r., godz. 14.35Małgorzata JeznachEdycja strony
15.02.2018 r., godz. 14.33Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2158 razy.