Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ul. Zimowej w Wołominie”.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Bartłomieja Małetkę, z dnia 18 września 2017 r., złożony w dniu 20 września 2017 r., uzupełniony pismem z dnia 13 grudnia 2017 r. na wezwanie Starosty Wołomińskiego z dnia 22 listopada 2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.52.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ul. Zimowej w Wołominie”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 10 (10/3, 10/4), 18/1 (18/10, 18/11), 18/3 (18/12, 18/13), 14/2 (14/3, 14/4), 15 (15/1, 15/2), 16 (16/1, 16/2), 17 (17/1, 17/2) w obrębie 0008 - 08, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin w całości:
 ew. nr: 19/5, 19/6, 18/4, 19/16, 19/17 w obrębie 0008 - 08, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Wołomin, niepodlegające przejęciu:
 ew. nr: 76, 13/2, 14/1, 75/1 w obrębie 0008 - 08, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
 ew. nr: 74, 75/6, 21/12, 24/4, 25 w obrębie 0008 - 08, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto,
 ew. nr: 239/6 w obrębie 0015 - 15, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 25.01.2018 r., godz. 15.04
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 25.01.2018 r., godz. 15.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.01.2018 r., godz. 15.04NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1400 razy.