Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XL - 369/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do projektu pn. Opracowanie narzędzi do identyfikacji obszarów zagrożonych podtopieniem od wód podziemnych na terenach zurbanizowanych oraz opracowanie zasad ich optymalnego zagospodarowania i efektywnego zarządzania kryzysowego (obszar pilotażowy: powiat wołomiński)
UCHWAŁA NR XL - 369/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do projektu pn. Opracowanie narzędzi do identyfikacji obszarów zagrożonych podtopieniem od wód podziemnych na terenach zurbanizowanych oraz opracowanie zasad ich optymalnego zagospodarowania i efektywnego zarządzania kryzysowego (obszar pilotażowy: powiat wołomiński)


Na podstawie art. 12 pkt 4, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 12-16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do projektu pn. Opracowanie narzędzi do identyfikacji obszarów zagrożonych podtopieniem od wód podziemnych na terenach zurbanizowanych oraz opracowanie zasad ich optymalnego zagospodarowania i efektywnego zarządzania kryzysowego (obszar pilotażowy: powiat wołomiński), w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
2. Liderem projektu, o którym mowa w ust. 1 jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.


§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 25.09.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.09.2017 r., godz. 14.26
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.09.2017 r., godz. 16.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.09.2017 r., godz. 16.01Małgorzata JeznachEdycja strony
25.09.2017 r., godz. 14.26Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1202 razy.