Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXXVII Sesja

z 29.06.2017r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XXXVII – 343/2017
  w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 • UCHWAŁA NR XXXVII - 344/2017
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Szpitala Powiatowego w Wołominie Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • UCHWAŁA NR XXXVII – 345/2017
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2016
 • UCHWAŁA NR XXXVII – 346/2017
  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016
 • UCHWAŁA NR XXXVII - 347/2017
  w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce
 • UCHWAŁA NR XXXVII - 348/2017
  zmieniająca Uchwałę Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 – 2027
 • UCHWAŁA NR XXXVII - 349/2017
  zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • UCHWAŁA NR XXXVII - 350/2017
  w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Wołominie, ul. Legionów 85 poprzez przeniesienie jego siedziby
 • UCHWAŁA NR XXXVII - 351/2017
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 08.24
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 08.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2017 r., godz. 08.25Małgorzata JeznachEdycja strony
04.07.2017 r., godz. 08.24Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2127 razy.