Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Czerwiec


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-163/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia drogi na terenie Miasta Stołecznego Warszawy kategorii drogi powiatowej
 • Uchwała Nr V-164/2017
  w sprawie rokowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr V-165/2017
  w sprawie przyznania Nagrody Starosty Wołomińskiego Miastu Marki
 • Uchwała Nr V-166/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-167/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
 • Uchwała Nr V-168/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
 • Uchwała Nr V-169/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-170/2017
  w sprawie zmieniająca uchwałę nr V-16/2017 z dnia 24 stycznia 2017 w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce
 • Uchwała Nr V-171/2017
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, ul. Inżynierska 1
 • Uchwała Nr V-172/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-173/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-174/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-175/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-176/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-177/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-178/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
 • Uchwała Nr V-179/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-180/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
 • Uchwała Nr V-181/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-182/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-183/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-184/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-185/2017
  w sprawie partycypacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kosztach utrzymania budynku należącego do Powiatu Wołomińskiego usytuowanego w Wołominie przy ul. Legionów 78
 • Uchwała Nr V-186/2017
  w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V-135/2017 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej w konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ
 • Uchwała Nr V-187/2017
  w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-188/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-189/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-190/2017
  w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2017 – uaktualnienie planów finansowych

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 01.06.2017 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 20.06.2017 r., godz. 13.51
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 20.06.2017 r., godz. 13.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2017 r., godz. 13.51Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1902 razy.