Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXIV – 320/2017

w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
UCHWAŁA NR XXXIV – 320/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 217 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Określa się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.


§ 2

Określa się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, policealnych i szkół specjalnych przysposabiających do pracy prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące od dnia 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.


§ 3

Określa się plan sieci publicznych szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński od dnia 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.


§ 4

Określa się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych oraz klas dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących i klas dotychczasowych publicznych czteroletnich techników, prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 roku, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.03.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2017 r., godz. 15.23
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2017 r., godz. 15.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.03.2017 r., godz. 15.23Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1435 razy.