Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Grudzień


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-250/2016
  w sprawie: powołania przedstawiciela Powiatu Wołomińskiego do pracy w komisji przetargowej w ramach współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego podczas realizacji projektu „Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”
 • Uchwała Nr V-251/2016
  w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • Uchwała Nr V-252/2016
  w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-253/2016
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-254/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-255/2016
  w sprawie: zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-256/2016
  w sprawie: zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-257/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
 • Uchwała Nr V-258/2016
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-259/2016
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
 • Uchwała Nr V-260/2016
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-261/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
 • Uchwała Nr V-262/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-263/2016
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-264/2016
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-265/2016
  w sprawie: zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-266/2016
  w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • Uchwała Nr V-267/2016
  w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-268/2016
  w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Wołomińskim i jego jednostkach budżetowych
 • Uchwała Nr V-269/2016
  w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr V-270/2016
  w sprawie: przyznania Nagrody Starosty Wołomińskiego gen. bryg. Wiesławowi Leśniakiewiczowi
 • Uchwała Nr V-271/2016
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Uchwała Nr V-272/2016
  w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizacje w roku 2017 zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-273/2016
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-274/2016
  w sprawie: zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-275/2016
  w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • Uchwała Nr V-276/2016
  w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-277/2016
  w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego w zakresie Turystyka, pn.: Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl
 • Uchwała Nr V-278/2016
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 – 2019 zadania publicznego, pn.: Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl
 • Uchwała Nr V-279/2016
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie Pomoc społeczna, pn.: Organizacja i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego obejmującego zasięgiem swojego oddziaływania gminy Dąbrówka, Klembów, Radzymin
 • Uchwała Nr V-280/2016
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-281/2016
  w sprawie: przyjęcia Procedury wprowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr V-282/2016
  w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego”
 • Uchwała Nr V-283/2016
  w sprawie: zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-284/2016
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-285/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-286/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
 • Uchwała Nr V-287/2016
  w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • Uchwała Nr V-288/2016
  w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-289/2016
  w sprawie: zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-290/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-291/2016
  w sprawie: sprostowania pomyłki technicznej w uchwale Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-240/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
 • Uchwała Nr V-292/2016
  w sprawie: sprawozdania pomyłki technicznej w uchwale Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-241/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-293/2016
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-294/2016
  w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • Uchwała Nr V-295/2016
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 01.12.2016 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 15.12.2016 r., godz. 14.41
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 15.12.2016 r., godz. 14.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.12.2016 r., godz. 14.41Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2621 razy.