Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Listopad


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-208/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-209/2016
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-210/2016
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-211/2016
  w sprawie: zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-212/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-213/2016
  w sprawie: rozwiązania umowy użyczenia pomieszczenia położonego w budynku przy ul. Broniewskiego w Wołominie
 • Uchwała Nr V-214/2016
  w sprawie: informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzonych nieopodatkowanych należności budżetowych za III kwartał 2016 roku
 • Uchwała Nr V-215/2016
  w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2017
 • Uchwała Nr V-216/2016
  w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
 • Uchwała Nr V-217/2016
  w sprawie: uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-196/2016 r. z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Wołomińskim i jego jednostkach budżetowych
 • Uchwała Nr V-218/2016
  w sprawie: zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Wołomińskim i jego jednostkach budżetowych
 • Uchwała Nr V-219/2016
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2017 zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Uchwała Nr V-220/2016
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego pn.: Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl
 • Uchwała Nr V-221/2016
  w sprawie: ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-222/2016
  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ samochodu ciężarowego FS Lublin
 • Uchwała Nr V-223/2016
  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ samochodu specjalnego Renault Master
 • Uchwała Nr V-224/2016
  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ samochodu specjalnego Peugeot Boxer
 • Uchwała Nr V-225/2016
  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ samochodu osobowego Daewoo Espero
 • Uchwała Nr V-226/2016
  w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania na „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz jednostek organizacyjnych”
 • Uchwała Nr V-227/2016
  w sprawie: powierzenia Panu Robertowi Leszkowi Ratajowi stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr V-228/2016
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr V-229/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-230/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-231/2016
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
 • Uchwała Nr V-232/2016
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-233/2016
  w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • Uchwała Nr V-234/2016
  w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-235/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
 • Uchwała Nr V-236/2016
  w sprawie: przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2017
 • Uchwała Nr V-237/2016
  w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • Uchwała Nr V-238/2016
  w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • Uchwała Nr V-239/2016
  w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-240/2016
  w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • Uchwała Nr V-241/2016
  w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-242/2016
  w sprawie: powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-243/2016
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-244/2016
  w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • Uchwała Nr V-245/2016
  w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-246/2016
  w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • Uchwała Nr V-247/2016
  w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-248/2016
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
 • Uchwała Nr V-249/2016
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 – wykonanie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 01.11.2016 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 16.11.2016 r., godz. 13.09
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 16.11.2016 r., godz. 13.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.11.2016 r., godz. 13.09Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2955 razy.