Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Październik


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-170/2016
  w sprawie: upoważnienia Starosty Wołomińskiego do zatrudniania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych
 • Uchwała Nr V-171/2016
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-172/2016
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-173/2016
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-174/2016
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-175/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-176/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-177/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-178/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-179/2016
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-180/2016
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
 • Uchwała Nr V-181/2016
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-182/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
 • Uchwała Nr V-183/2016
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-184/2016
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-185/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
 • Uchwała Nr V-186/2016
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-187/2016
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-188/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-189/2016
  w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia postepowania w celu wyboru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za 2016 rok Powiatu Wołomińskiego i Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie
 • Uchwała Nr V-190/2016
  w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
 • Uchwała Nr V-191/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-192/2016
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-193/2016
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-194/2016
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
 • Uchwała Nr V-195/2016
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-196/2016
  w sprawie: zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Wołomińskim i jego jednostkach budżetowych
 • Uchwała Nr V-197/2016
  w sprawie: naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr V-198/2016
  w sprawie: zmiany Regulaminu kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Wołomiński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
 • Uchwała Nr V-199/2016
  w sprawie: uchwalenia Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Uchwała Nr V-200/2016
  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach
 • Uchwała Nr V-201/2016
  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Zielona Poradnia w Ząbkach
 • Uchwała Nr V-202/2016
  w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • Uchwała Nr V-203/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-204/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-205/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
 • Uchwała Nr V-206/2016
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-207/2016
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 17.10.2016 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 17.10.2016 r., godz. 13.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.10.2016 r., godz. 13.39Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2667 razy.