Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przepustu w rowie przydrożnym przy ulicy Polnej na działkach nr ew. 519 i 388/7 obr. Jadów, służącego do zjazdu z na działkę nr ew.388/6 obr. Jadów

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 10 maja 2016 r. Pana Marka Suchockiego,05-280 Jadów
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego poprzez wykonanie przepustu w rowie przydrożnym przy ulicy Polnej na działkach nr ew. 519 i 388/7 obr. Jadów, służącego do zjazdu z ww. ulicy na działkę nr ew.388/6 obr. Jadów.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 03.06.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 09.06.2016 r., godz. 10.51
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 10.06.2016 r., godz. 10.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.06.2016 r., godz. 10.29Marian BądzyńskiZmiana kolejności podlinków
09.06.2016 r., godz. 10.51Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1204 razy.