Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

16.06.2016r., godz. 13.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 maja 2016r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. (druk nr 194 )
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2015. (druk nr 193)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. (druk nr 192)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026. (druk nr 195)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok. (druk nr 196)
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacje Przewodniczącego Rady.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 08.06.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 09.06.2016 r., godz. 08.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 09.06.2016 r., godz. 08.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.06.2016 r., godz. 08.58Małgorzata JeznachEdycja strony
09.06.2016 r., godz. 08.56Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2284 razy.