Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Kwiecień


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-47/2016
  w sprawie: wysokości wsparcia zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2016 r. – Etap I
 • Uchwała Nr V-48/2016
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
 • Uchwała Nr V-49/2016
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-50/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-51/2016
  w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-52/2016
  w sprawie: ustalenia zasad współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych z zakresu budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych
 • Uchwała Nr V-53/2016
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-54/2016
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-55/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-56/2016
  w sprawie: zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego V-410/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2016
 • Uchwała Nr V-57/2016
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem w pomieszczeniu nadbudowy dachowej budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na zainstalowanie nadajnika radiowego dla łącza internetowego
 • Uchwała Nr V-58/2016
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-59/2016
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-60/2016
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
 • Uchwała Nr V-61/2016
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-62/2016
  w sprawie: przekazania uprawnień dla kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2016
 • Uchwała Nr V-63/2016
  w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr V-10/2016 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków bieżących jednostki na rok 2016
 • Uchwała Nr V-64/2016
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (II)”
 • Uchwała Nr V-65/2016
  w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr V-66/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 01.04.2016 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 12.04.2016 r., godz. 10.05
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 12.04.2016 r., godz. 10.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.04.2016 r., godz. 10.05Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2097 razy.