Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie złoża filtracyjnego i na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, pochodzących z terenu działek nr ew. 239/11, 239/13, 240/1, 240/2 obr. Słupno, gmina Radzymin.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia
9 lutego 2016 r. Pana Bartłomieja Małetki, działającego w imieniu Gminy Radzymin,
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. złoża filtracyjnego, a także na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, pochodzących z terenu działek nr ew. 239/11, 239/13, 240/1, 240/2 obr. Słupno, gmina Radzymin.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 15.02.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 29.03.2016 r., godz. 09.43
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 29.03.2016 r., godz. 09.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.03.2016 r., godz. 09.43Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1211 razy.