Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Marzec


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-24/2016
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie do realizacji projektów w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Osi priorytetowej IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym
 • Uchwała Nr V-25/2016
  w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia położonego w budynku przy ul. Broniewskiego w Wołominie
 • Uchwała Nr V-26/2016
  w sprawie: rozwiązania umowy dzierżawy
 • Uchwała Nr V-27/2016
  w sprawie: zasad współorganizacji przez Powiat Wołomiński imprez organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne
 • Uchwała Nr V-28/2016
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-29/2016
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-30/2016
  w sprawie: informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzonych nieopodatkowanych należności budżetowych za IV kwartał 2015 roku
 • Uchwała Nr V-31/2016
  w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
 • Uchwała Nr V-32/2016
  w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr V-33/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-34/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-35/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-36/2016
  w sprawie: zatwierdzenia bilansu za rok 2015 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie
 • Uchwała Nr V-37/2016
  w sprawie: zatwierdzenia bilansu za rok 2015 Powiatowego Centrum Dziedzictwa i twórczości w Wołominie
 • Uchwała Nr V-38/2016
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2016 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
 • Uchwała Nr V-39/2016
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2016 Środowiskowego Domu Samopomocy TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach
 • Uchwała Nr V-40/2016
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2016 Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w Radzyminie
 • Uchwała Nr V-41/2016
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2016 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
 • Uchwała Nr V-42/2016
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
 • Uchwała Nr V-43/2016
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-44/2016
  w sprawie: powołania przedstawicieli Powiatu Wołomińskiego – Koordynatorów do spraw współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego podczas realizacji Projektu ASI
 • Uchwała Nr V-45/2016
  w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2015
 • Uchwała Nr V-46/2016
  w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 01.03.2016 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 15.03.2016 r., godz. 11.24
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 15.03.2016 r., godz. 11.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.03.2016 r., godz. 11.24Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2220 razy.