Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Luty


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-11/2016
  w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w zielonce do realizacji projektu ”Mistrzowie zawodu. Praktyki zawodowe w krajach europejskich”
 • Uchwała Nr V-12/2016
  w sprawie: umorzenia należności Powiatu Wołomińskiego z tytułu zobowiązań wynikających z umowy Nr 032.444.2014 zawartej z Klubem sportowym TORSTAR Naczaj TEAM
 • Uchwała Nr V-13/2016
  w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2016 r. w I i II etapie
 • Uchwała Nr V-14/2016
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-15/2016
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-16/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-17/2016
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016
 • Uchwała Nr V-18/2016
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2016 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-19/2016
  w sprawie: zmiany uchwały Nr V-10/2016 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków bieżących jednostki na rok 2016
 • Uchwała Nr V-20/2016
  w sprawie: zmiany uchwały Nr V-9/2016 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnień do zaciągania zobowiązań
 • Uchwała Nr V-21/2016
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-22/2016
  w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w zakresie Oświata i wychowanie
 • Uchwała Nr V-23/2016
  w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 01.02.2016 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 16.02.2016 r., godz. 10.59
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 16.02.2016 r., godz. 10.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.02.2016 r., godz. 10.59Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2339 razy.