Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.


(Dz. U. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319,
Dz. U. z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 946)

Art. 63
Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 11.01.2016 r., godz. 10.17
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.01.2016 r., godz. 09.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.01.2016 r., godz. 09.46NieznanyEdycja strony
14.01.2016 r., godz. 09.44NieznanyEdycja strony
14.01.2016 r., godz. 09.43NieznanyUsunięcie powiązania strony z plikiem
11.01.2016 r., godz. 10.22NieznanyPowiązanie strony z plikiem
11.01.2016 r., godz. 10.17NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3680 razy.