Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Styczeń


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-1/2016
  w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizacje w roku 2016 zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-2/2016
  w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Wołominie przy ul. Warszawskiej na cele budowlane
 • Uchwała Nr V-3/2016
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie do realizacji projektu „Staże zawodowe uczniów ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskiej”
 • Uchwała Nr V-4/2016
  w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu do realizacji projektu „Nowoczesna szkoła, europejska praktyka, najlepsza praca”
 • Uchwała Nr V-5/2016
  w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Wołominie do realizacji projektu „Mobilność w Unii Europejskiej – nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego”
 • Uchwała Nr V-6/2016
  w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie do realizacji projektu „Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie”
 • Uchwała Nr V-7/2016
  w sprawie: upoważnień w zakresie bieżącej działalności Powiatu oraz zarządu drogami publicznymi
 • Uchwała Nr V-8/2016
  w sprawie: powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-9/2016
  w sprawie: przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnień do zaciągania zobowiązań
 • Uchwała Nr V-10/2016
  w sprawie: upoważnienia kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków bieżących jednostki na rok 2016

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 05.01.2016 r., godz. 13.42
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 05.01.2016 r., godz. 13.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.01.2016 r., godz. 13.42Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2327 razy.