Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XII - 128/2015

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
UCHWAŁA NR XII - 128/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się Powiatowy Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Podstrony:
  • Załącznik
    POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2015-2017

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.10.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 09.43
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 09.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2015 r., godz. 09.45Małgorzata JeznachEdycja strony
27.10.2015 r., godz. 09.44Małgorzata JeznachEdycja strony
27.10.2015 r., godz. 09.43Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1967 razy.