Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

22.10.2015r., godz. 13.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 września 2015 r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych. (druk nr 102)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu szkół Ogólnokształcących przy ul. Konstytucji 3 Maja 26 w Radzyminie, na czas oznaczony do 3 lat. (druk nr 95)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W od miejscowości Jadów do wsi Myszadła” w roku 2016. (druk nr 89)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Urle” w roku 2016. (druk nr 90)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania w miejscowości Lipka, gmina Klembów” w roku 2016. (druk nr 91)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości. (druk nr 87)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości. (druk nr 88)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Radzymin. (druk nr 92 )
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie
e-administracji i geoinformacji”, zwanego projektem ASI. (druk nr 96)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017. (druk nr 85)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 86)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 93)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 94)
18. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2015r.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015- 2024. (druk nr 98)
20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok. (druk nr 97)
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 99)
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi na pracownika Wydziału Budownictwa w związku ze sprawą WAB.6740.14.10.2015. (druk nr 100 )
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi na pracownika Wydziału Budownictwa w związku ze sprawą WAB.6740.14.12.2015. (druk nr 101)
24. Informacja właściwych podmiotów w sprawie analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do jej złożenia.
25. Interpelacje i zapytania radnych.
26. Informacje Przewodniczącego Rady.
27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 85
  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.
 • Druk nr 85 - załącznik
  Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
 • Druk nr 86
  Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego.
 • Druk nr 87
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości.
 • Druk nr 88
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości.
 • Druk nr 89
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W od miejscowości Jadów do wsi Myszadła” w roku 2016.
 • Druk nr 90
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Urle” w roku 2016.
 • Druk nr 91
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania w miejscowości Lipka, gmina Klembów” w roku 2016.
 • Druk nr 92
  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Radzymin.
 • Druk nr 93
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej.
 • Druk nr 94
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie polityki prorodzinnej.
 • Druk nr 95
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu szkół Ogólnokształcących przy ul. Konstytucji 3 Maja 26 w Radzyminie, na czas oznaczony do 3 lat.
 • Druk nr 96
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego projektem ASI.
 • Druk nr 97
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok.
 • Druk nr 97 - Tabela 1
  Dochody budżetu powiatu w 2015 roku - zmiana
 • Druk nr 97 - Tabela 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2015 roku - zmiany
 • Druk nr 97 - Tabela 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2015
 • Druk nr 97 - Tabela 4
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015
 • Druk nr 97 - Tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015
 • Druk nr 97 - Załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 97 - Załącznik 2
  Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015
 • Druk nr 98
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015- 2024.
 • Druk nr 98 - Załącznik 1 i 2
  Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2024/Przedsięwzięcia WPF
 • Druk nr 99
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego.
 • Druk nr 100
  Projekt uchwały w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi na pracownika Wydziału Budownictwa w związku ze sprawą WAB.6740.14.10.2015.
 • Druk nr 101
  Projekt uchwały w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi na pracownika Wydziału Budownictwa w związku ze sprawą WAB.6740.14.12.2015.
 • Druk nr 102
  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 14.10.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 13.10.2015 r., godz. 15.49
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 14.10.2015 r., godz. 11.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.10.2015 r., godz. 11.18Małgorzata JeznachEdycja strony
13.10.2015 r., godz. 15.50Małgorzata JeznachEdycja strony
13.10.2015 r., godz. 15.49Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 5685 razy.