Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: drenażu rozsączającego o średnicy 100 mm, na terenie działki nr ew. 50 obr. 13 w Wołominie, 2.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadow

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 14 września 2015 r., Pani Agnieszki Idzik-Skubiś, działającej w imieniu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: drenażu rozsączającego o średnicy 100 mm, na terenie działki nr ew. 50 obr. 13 w Wołominie,
2.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, projektowanym drenażem, z terenu stanowisk transformatorów „potrzeb własnych” w stacji 110/15 kV, przy ul. Piłsudskiego w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 05.10.2015 r., godz. 14.56
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 05.10.2015 r., godz. 14.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.10.2015 r., godz. 14.56Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1282 razy.