Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Lipiec


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-161/2015
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-162/2015
  w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-163/2015
  w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-164/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomiński na rok 2015
 • Uchwała Nr V-165/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-166/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomiński na rok 2015
 • Uchwała Nr V-167/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-168/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomiński na rok 2015
 • Uchwała Nr V-169/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-170/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-171/2015
  w sprawie: upoważnienia członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych
 • Uchwała Nr V-172/2015
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2023
 • Uchwała Nr V-173/2015
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”
 • Uchwała Nr V-174/2015
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019”
 • Uchwała Nr V-175/2015
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr IX-99/2015 z dnia 13 lipca 2015 r.
 • Uchwała Nr V-176/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-177/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-178/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
 • Uchwała Nr V-179/2015
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
 • Uchwała Nr V-180/2015
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
 • Uchwała Nr V-181/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-182/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-183/2015
  w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
 • Uchwała Nr V-184/2015
  w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o usunięcie 3 drzew znajdujących się na terenie Domu dziecka w Równem
 • Uchwała Nr V-185/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-186/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-187/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-188/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-189/2015
  w sprawie: zmiany uchwały Nr V-179/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
 • Uchwała Nr V-190/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-191/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-192/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-193/2015
  w sprawie: informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzonych nieopodatkowanych należności budżetowych za II kwartał 2015 roku

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 01.07.2015 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 22.07.2015 r., godz. 10.19
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 22.07.2015 r., godz. 10.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.07.2015 r., godz. 10.19Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2332 razy.