Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1/ W koncepcji wskazane jest doposażenie serwerowni w biurko i szafę na dokumentację. Czy Wykonawca ma je dostarczyć ? Jeżeli tak to proszę o parametry.
Odpowiedź:
Nie wykonawca nie dostarcza w/w mebli.

Pytanie 2/ W koncepcji wskazany jest montaż centrali telefonicznej typu RACK i serwera z osprzętem. Czy Wykonawca ma je dostarczyć ? Jeżeli tak to proszę o parametry.
Odpowiedź:
Wykonawca nie dostarcza centrali ani serwera. Szafka powinna mieć wysokość min 2000 mm aby centrala telefoniczna mogła się w niej zmieścić.

Pytanie 3/ Proszę podać szerokość i długość szafy rakowej.
Odpowiedź:
Wysokość min 2000mm, szer. i głębokość 600x600mm.

Pytanie 4/ Czy w zakres prac Wykonawcy wchodzi demontaż starej instalacji komputerowej i wykonanie połączeń z sygnałami zewnętrznymi / internet, telefony /?
Odpowiedź:
W zakres Wykonawcy nie wchodzi demontaż starej instalacji komputerowej. Łącze internetowe trzeba doprowadzić do szafy i dopiero stamtąd rozprowadzać dowolnie sygnał po nowym okablowaniu. Należy doprowadzić łącza telefoniczne do serwerowni i z centralki rozprowadzać sygnał już po nowym okablowaniu.

Pytanie 5/ Medium transmisyjne : U/UTP czy F/UTP?
Odpowiedź:
Medium transmisyjne - U/UTP

Pytanie 6/ Czy w szafach w salach komputerowych oraz CMM jest miejsce na doprowadzenie i podłączenie skrętki /na patchpanelach /, czy należy wykonać standartowe połączenie PEL? Czy do połączenia tych miejsc użyć typowego przewodu 5e, czy też o podwyższonych paramertrach np. 6, 6a zapewniającego szybsze połączenie pomiędzy switchami / gniazda w switchu mają posiadać 1GB / i PPD?
Odpowiedź:
W ocenie zamawiającego w salach jest wystarczające miejsce do wykonania podłączeń wymaganych . Oferent powinien jednak zapoznać się osobiście z istniejącą infrastrukturą po to aby uwzględnić w ofercie wszystkie elementy konieczne do stworzenia spójnej sieci elementów istniejących z nowymi. Połączenia szkieletowe należy wykonać w kategorii zapewniającej transmisję min. 1 GB .

Pytanie 7/ Proszę podać ilość gniazd DATA w zestawie PEL. Gdzie należy podłączyć przewody zasilające PEL? Czy wykonać nową rozdzielnię RK / gdzie należy ją zainstalować/, czy też doposażamy istniejące rozdzielnie piętrowe / czy jest miejsce na instalację wyposażenia.
Odpowiedź:

Minimum 2 gniazda zasilające na każdy punkt PEL . Jeśli chodzi o część elektryczną (zasilanie) to warunki techniczne (obciążenia, zabezpieczenia itd.) musi określić wykonawca sieci. Zamawiający zakłada że sieć elektryczna dla potrzeb zasilania urządzeń komputerowych jest wykonywana „od początku „

Pytanie 8/ Jeżeli wykonujemy nową rozdzielnię, to gdzie ją podłączamy i czy jest miejsce na zabezpieczenie nowego wlz? Czy jest odpowiedni zapas mocy? Jakie ma być wyposażenie RK / ochronniki przepięciowe, zabezpieczenia różnicowo-prądowe, inne /?
Odpowiedź:
Jeśli chodzi o część elektryczną (zasilanie) to warunki techniczne (obciążenia, zabezpieczenia itd.) musi określić wykonawca sieci.

Pytanie 9/ ile PEL ma przypadać na 1 obwód? /? Czy szafa ma być na oddzielnym obwodzie?
Odpowiedź:
Jeśli chodzi o część elektryczną (zasilanie) to warunki techniczne (obciążenia, zabezpieczenia itd.) musi określić wykonawca sieci. Tak szafa na oddzielnym obwodzie .

Pytanie 10/ czy w ścianach, na granicy stref p.poż. montować przepusty o właściwej ochronie przeciwpożarowej? Jeżeli tak to gdzie?
Odpowiedź:
Jeżeli instalacja będzie przechodziła przez wydzielenia stref pożarowych to konieczne jest wykonanie odpowiednich przejść.

Pytanie 11/ proszę podać parametry switchy / poza wskazaną ilością gniazd /
Odpowiedź:
Switche niezarządzalne (zwykłe) z gniazdami 24 x 100kb plus 2 x 1Gb czyli 26 gniazd RJ-45.

Pytanie 12/ w koncepcji wskazany jest montaż klimatyzatora. Czy Wykonawca ma jego dostarczyć ? Jeżeli tak to proszę o parametry.
Odpowiedź:
Tak. Klimatyzator do 3KW

Pytanie 13/ w koncepcji wskazane jest zainstalowanie instalacji alarmowej / zabezpieczenia antywłamaniowe/ wraz z czujką dymu . Czy Wykonawca ma je zainstalować? Jeżeli tak to proszę o parametry.
Odpowiedź:
W szkole jest system alarmowy i nie ma potrzeby instalować nowego w pomieszczeniu serwerowni.

Pytanie 14/ termin składania ofert jest do dnia 13.07.2105 a termin wykonania od 01.07.2015. Proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Prawidłowy termin wykonania prac: 01.08.2015 do 31.08 2015r.

Pytanie 15/ czy Wykonawca ma zainstalować szyfrator w elektrozaczepem? Jeżeli tak to czy drzwi umożliwiają jego montaż?
Odpowiedź:
Nie ma potrzeby instalowania oddzielnego szyfratora w serwerowni.

Pytanie 16/ wg naszych obliczeń Wykonawca zużyje 4200 mb przewodu UTP. Kto pokryje koszty zakupu dodatkowego przewodu / Zamawiający wskazał montaż 3000 mb/?
Odpowiedź:
Zamawiający określił przybliżoną długość niezbędnego okablowania. Wykonawca powinien dokonać własnej wyceny na podstawie wizji lokalnej i własnych pomiarów.

Pytanie 17/ czy istnieją kolizje z innymi instalacjami / np. CCTV, alarmową, dzwonkową, innymi / ?
Odpowiedź:
Zdaniem zamawiającego nie . Wykonawca podczas wizji lokalnej powinien sprawdzić czy w/w kolizje istnieją.

Pytanie 18/ czy na korytarzu ja sufity podwieszane?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 19/ jakie prace pozainstalacyjne będzie wymagał Zamawiający /wynoszenie mebli i wyposażenia szkolnego, malowanie inne/?
Odpowiedź:
Wykonawca powinien odsuwać meble i sprzęty, gdy jest to konieczne do wykonania instalacji, po czym powinien te meble ustawić w poprzednim miejscu. W przypadku kucia i uszkodzenia ścian należy dokonać ich napraw.

Pytanie 20/ Proszę o opis w jaki sposób ma być wykonana instalacja alarmowa w pomieszczeniu serwerowni, która stanowi przedmiot zamówienia?
Odpowiedź:
Oczekujemy, że będzie wykonana instalacja alarmowa w postaci zainstalowania czujnika wykrywającego zadymienie.

Pytanie 21/ Proszę o opis w jaki sposób ma być wykonana instalacja czujek wykrywających zadymienie?
Odpowiedź:
Czujka zadymienia powinna znajdować się w serwerowni natomiast sygnalizator dźwiękowy na zewnątrz pomieszczenia

Pytanie 22/ Czy czujka montowana w pomieszczeniu serwerowni ma mieć wyprowadzony na zewnątrz pomieszczenia sygnalizator ostrzegawczy ?
Odpowiedź:
Tak. Czujka montowana w pomieszczeniu serwerowni ma mieć wyprowadzony na zewnątrz pomieszczenia sygnalizator ostrzegawczy

Pytanie 23/ Pytanie motywuje następującym scenariuszem: W pomieszczeniu, gdzie zlokalizowany jest sprzęt sieciowy wraz z zasilaczem awaryjnym, który jest wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy w przypadku awarii tego sprzętu, uruchomienie tego systemu może posiadać analogiczny efekt dźwiękowy, nawet bardziej intensywny niż sygnalizator dźwiękowy wbudowany w czujkę sygnalizującą wystąpienie pożaru. Zastosowanie dodatkowego sygnalizatora ostrzegawczego poza pomieszczeniem serwerowni pozwoli na jednoznaczny sygnał ostrzegawczy, który nie może być z niczym pomylony lub zbagatelizowany.
Odpowiedź:
Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr. 22

Pytanie 24/ Czy w zakresie prac przedmiotowych, które bezpośrednio dotyczą wyposażenia serwerowni w szafę, biurko, klimatyzator itp, należy rozumieć iż nie ma przewidzianych prac remontowo budowlanych w celu wykończenia pomieszczenia technicznego dla spełnienia minimalnych wymagań użytkowych?
Odpowiedź:
Odpowiedź jak w odpowiedzi do pytania nr 25

Pytanie 25/ W pomieszczeniu, które Zamawiający opisuje jako najodpowiedniejsze nie ma oświetlenia, tynków, podłogi, sufitu. Istnieje w związku z tym pytanie czy zakres prac, który jest opisany w dokumentacji technicznej może być odebrany przez Zamawiającego, jeśli główny punkt dystrybucyjny wraz z szafą rackową i innym wyposażeniem będzie znajdował się w pomieszczeniu w stanie surowym, niespełniającym w żadnym stopniu zasad BHP.
Odpowiedź:
Nie należy wykonywać żadnych prac budowlanych. Administrator budynku wykona odpowiednie prace budowlane w/w pomieszczeniu samodzielnie .

Pytanie 26/ Czy Zamawiający w związku z powyższym odbierze przedmiot zamówienia, jeśli powyższy scenariusz zaistnieje ?
Odpowiedź:
Zamawiający odbierze przedmiot wg warunków zamówienia . Roboty budowlane w pomieszczeniu nie są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 27/ Proszę o opis w jaki sposób Zamawiający rozumie spełnienie zapisu dotyczącego dostarczenia klimatyzatora?
Odpowiedź:
Klimatyzator należ zakupić , dostarczyć , zamontować i uruchomić . Ponadto należy dostarczyć instrukcję obsługi i gwarancję .

Pytanie 28/ Czy to ma być klimatyzator montowany na ścianie, czy wolnostojący ? Proszę o uszczegółowienie zapisu w tym zakresie;
Odpowiedź:
Klimatyzator ma być zamontowany na ścianie.

Pytanie 29/ Czy Zamawiający udostępni możliwość rozbudowy istniejących rozdzielni elektrycznych (w których jest wolne miejsce i możliwość montażu) w celu prowadzenia z nich obwodów zasilających punkty elektryczne?
Odpowiedź:
Zasilanie serwerowni należy poprowadzić z tablicy głównej przez WLZ do pomieszczenia serwerowni w której należy zainstalować tablicę rozdzielczą.

Pytanie 30/ Czy warunek dotyczący prowadzenia dodatkowej (rezerwowej) lini UTP kat 5e zakłada, że te linie zostaną doprowadzone do PEL i wraz z zapasem zamknięte w puszcze natynkowej bez zakańczania jej modułem RJ45 ? Czy Zamawiający rozumie PEL jako: 2 razy moduł RJ45 + moduł gniazda wtykowego 230 V ?
Odpowiedź:
Rezerwowe kable UTP należy „obszyć” w patchpanelach w serwerowni, a ich „wolny” drugi koniec zostawić zawinięty w listwach kanałowych (lub puszkach PEL), aby można było je wykorzystać w momencie pojawienia się takiej potrzeby w przyszłości.
Punkt PEL zamawiający rozumie jako dwa gniazd zasilające i dwa gniazda typu RJ-45


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 16.07.2015 r., godz. 13.16
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.07.2015 r., godz. 13.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.07.2015 r., godz. 13.16NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2118 razy.