Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie
05-200 Wołomin
ul. Legionów 78
tel. (22) 776-44-94, wew. 107

Podstawa prawna:

Art. 54 - 57 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.)- zmieniono , oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm./

Potrzebne dokumenty:

zawiadomienie o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego lub budynku (ZAŁĄCZNIK Nr 4). W sprawach dotyczących zawiadomienia o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania: instalacji gazowej, gazociągu (ZAŁĄCZNIK Nr 5).

Opłaty skarbowe i inne:

Nie pobiera się.

Czas rozpatrzenia sprawy:

Jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, organ nadzoru budowlanego, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, można przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Warszawa ul. Czereśniowa 98.
Budownictwo mieszkaniowe zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 18.10.2004 r., godz. 16.23
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.04.2013 r., godz. 12.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2013 r., godz. 12.31NieznanyEdycja strony
11.04.2013 r., godz. 12.29NieznanyZmiana przynależności strony
05.10.2011 r., godz. 10.26NieznanyEdycja strony
09.08.2011 r., godz. 10.12NieznanyEdycja strony
27.04.2011 r., godz. 11.37NieznanyEdycja strony
31.01.2011 r., godz. 12.13Katarzyna PazioZmiana przynależności strony
08.06.2006 r., godz. 10.17Katarzyna PazioZaktualizowano stronę.
18.10.2004 r., godz. 16.23Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 25996 razy.