Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego lub budynku

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie
05-200 Wołomin
ul. Legionów 78
tel. (22) 776-44-94, faks wew. 107

Podstawa prawna:

Art. 54 - 57 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., Nr 1409, z póżn. zm.), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

Potrzebne dokumenty:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego lub budynku- (ZAŁĄCZNIK Nr 4)
Zawiadomienia o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania: instalacji gazowej, gazociągu-(ZAŁĄCZNIK Nr 5).
Zawiadomienie o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania zjazdu–( ZAŁACZNIK NR 4a)

Opłaty skarbowe i inne:

Informacja-Budownictwo mieszkaniowe zwolnione jest z opłaty skarbowej.


Czas rozpatrzenia sprawy:

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, organ nadzoru budowlanego, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, można przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z siedzibą przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 18.10.2004 r., godz. 16.20
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 25.01.2016 r., godz. 15.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.01.2016 r., godz. 15.54NieznanyEdycja strony
25.01.2016 r., godz. 15.50NieznanyEdycja strony
11.04.2013 r., godz. 12.24NieznanyEdycja strony
11.04.2013 r., godz. 12.21NieznanyZmiana przynależności strony
05.10.2011 r., godz. 10.25NieznanyEdycja strony
09.08.2011 r., godz. 10.11NieznanyEdycja strony
27.04.2011 r., godz. 11.36NieznanyEdycja strony
31.01.2011 r., godz. 12.17Katarzyna PazioZmiana przynależności strony
08.06.2006 r., godz. 10.14Katarzyna PazioZaktualizowano stronę.
18.10.2004 r., godz. 16.20Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 41786 razy.