Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Kwiecień


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-61/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-62/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-63/2015
  w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
 • Uchwała Nr V-64/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-65/2015
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
 • Uchwała Nr V-66/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-67/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-68/2015
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na „Przebudowy mostu drogowego na rzece Rządzy w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Turze, gm. Poświętne” oraz czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Uchwała Nr V-69/2015
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na „Budowę drogi powiatowej na odcinku od działki nr ew. 208 obr. Osęka do granicy Powiatu Wołomińskiego w gminie Strachówka” oraz czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Uchwała Nr V-70/2015
  w sprawie: upoważnień do wykonywania czynności zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Powiatu w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Uchwała Nr V-71/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-72/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-73/2015
  w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
 • Uchwała Nr V-74/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-75/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
 • Uchwała Nr V-76/2015
  w sprawie: zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr V-56/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-77/2015
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4335W na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żymirskiego w kierunku wsi Sitki, gm. Klembów” oraz czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Uchwała Nr V-78/2015
  w sprawie: do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4331W we wsi Jaźwie, gmina Tłuszcz” oraz czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Uchwała Nr V-79/2015
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VI-71/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku
 • Uchwała Nr V-80/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-81/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-82/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-83/2015
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii w związku z wykonywaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od przejazdu PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej oraz dla czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie wymienionej wyżej dokumentacji
 • Uchwała Nr V-84/2015
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii w związku z wykonywaniem zamiennej dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337W (ul. Korczaka w Radzyminie) na odcinku od ul. Wołomińskiej do ul. Słowackiego oraz dla czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę na podstawie wymienionej wyżej dokumentacji
 • Uchwała Nr V-85/2015
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii w związku z wykonywaniem dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4308W na odcinku od DK 8 do wysokości ul. Poziomkowej oraz dla czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót na podstawie wyżej wymienionej dokumentacji
 • Uchwała Nr V-86/2015
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2015 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
 • Uchwała Nr V-87/2015
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2015 Środowiskowego Domu Samopomocy TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach
 • Uchwała Nr V-88/2015
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2015 Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w Radzyminie
 • Uchwała Nr V-89/2015
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2015 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
 • Uchwała Nr V-90/2015
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-91/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-92/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-93/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-94/2015
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
 • Uchwała Nr V-95/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-96/2015
  w sprawie: przeniesień w planie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 01.04.2015 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 09.04.2015 r., godz. 13.02
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 09.04.2015 r., godz. 13.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.04.2015 r., godz. 13.02Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 3031 razy.