Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0003 - Chrzęsne gmina Tłuszcz.

Wołomin, dnia 24 marca 2015 r.


WGG.6623.1.2014


ZAWIADOMIENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 22 ust. 1 oraz art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn.zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.)

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0003 - Chrzęsne gmina Tłuszcz.

Projekt będzie udostępniony do wglądu w dniach od 20 kwietnia do 11 maja 2015 roku w filii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10, wejście B na korytarzu I piętro przy pok. nr 16 i 17 w godz. od 930 do 1530.
Wszyscy zainteresowani, mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia.
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo
– kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio pełnomocnicy. W przypadku współwłaścicieli, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.


STAROSTA WOŁOMIŃSKI
Kazimierz Rakowski


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 26.03.2015 r., godz. 15.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.03.2015 r., godz. 15.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.03.2015 r., godz. 15.15NieznanyEdycja strony
26.03.2015 r., godz. 15.11NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1479 razy.