Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. przebudowę urządzenia wodnego, tj.: rowu w pasie projektowanej drogi gminnej ul. Sasanki, poprzez wykonanie 5 przepustów o średnicach: 500 mm (szt. 2), 600 mm (szt.2) i 1200 mm, 2. wykona

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński na wniosek z dnia 22.01.2015 r., uzupełniony w dniu 12 lutego 2015 r., Pana Kazimierza Krzemińskiego, ul. Bracławska 6 m. 41, 04-044 Warszawa, działającego
w imieniu Burmistrza Tłuszcza, wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. przebudowę urządzenia wodnego, tj.: rowu w pasie projektowanej drogi gminnej ul. Sasanki, poprzez wykonanie 5 przepustów o średnicach: 500 mm (szt. 2), 600 mm (szt.2) i 1200 mm,
2. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: rowów przydrożnych odpływowych o łącznej długości 189,5 m, wzdłuż projektowanej drogi gminnej ul. Sasanki, na odcinku od ul. Rzemieślniczej do ul. Wierzbowej.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 26.02.2015 r., godz. 11.55
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 26.02.2015 r., godz. 11.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.02.2015 r., godz. 11.55Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1335 razy.