Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości z dn. 20 stycznia 2015 roku

Wołomin, dnia 20 stycznia 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI


Starosta Wołomiński informuje o zamiarze wszczęcia, w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości położonych w gminie Klembów:
• oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewidencyjnym 441/6, z obrębu 0010 Pasek, o pow. 1,3568 ha,
• oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewidencyjnym 441/9, z obrębu 0010 Pasek, o pow. 0,6314 ha.
Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na wniosek złożony w dniu 29.07.2014 r., przez Wójta Gminy Klembów i uzupełniony
w dniu 07.10.2014 r., przeprowadzone zostanie postępowanie w sprawie wywłaszczenia nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dróg.
Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie ww. nieruchomości mają nieuregulowany stan prawny.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8/10, wejście B, pok. 13 lub kontaktować się telefonicznie, pod nr tel. (22) 787 30 10, wew. 103.
Po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Mikołaj Szczepanowski, data: 05.02.2015 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 06.02.2015 r., godz. 13.00
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.02.2015 r., godz. 13.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.02.2015 r., godz. 13.00NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1476 razy.