Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVII – 542/2014

w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
Uchwała Nr XLVII – 542/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 października 2014r.

w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przekazuje się z dochodów własnych powiatu środki finansowe na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.


§ 2
Działania wymienione w § 1 sfinansowane zostaną z budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2014 r. dział 754, rozdział 75404, paragraf 3000.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego, upoważniając go do zawarcia stosownego porozumienia.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 22.10.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 14.33
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 14.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2014 r., godz. 14.33Małgorzata JeznachEdycja strony
22.10.2014 r., godz. 14.33Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1221 razy.