Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLIV - 499/2014

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
Uchwała Nr XLIV - 499/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 518) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny - zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomość położoną w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3-go Maja, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 78/2 w obrębie 0024, 05-04 o łącznej pow. 0,0821 ha uregulowany w księdze wieczystej WA1W/00093865/1, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego polegającego na zapewnieniu opieki osobom, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 25.07.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.07.2014 r., godz. 09.38
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.07.2014 r., godz. 09.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.07.2014 r., godz. 09.39Małgorzata JeznachEdycja strony
28.07.2014 r., godz. 09.38Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1250 razy.