Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLIII - 498/2014

w sprawie zmiany Statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (Uchwała unieważniona przez Wojewodę Mazowieckiego rozstrzygnięciem nadzorczym LEX-I.4131.97.2014.JJ z 25 lipca 2014r.)
Uchwała Nr XLIII - 498/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki ZdrowotnejNa podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 217 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Statucie Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej nadanym Uchwałą Nr XIX – 186/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie nadania Statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z dnia 27 czerwca 2012r. dokonuje się zmiany § 6 Statutu poprzez dodanie ust. 5 w następującym brzmieniu: „Szpital Powiatowy w swojej działalności kieruje się bezwzględnie zasadą ochrony życia ludzkiego.”


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.44
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.07.2014 r., godz. 09.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.07.2014 r., godz. 09.58Małgorzata JeznachEdycja strony
28.07.2014 r., godz. 09.57Małgorzata JeznachEdycja strony
01.07.2014 r., godz. 12.54Małgorzata JeznachEdycja strony
01.07.2014 r., godz. 12.44Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1533 razy.