Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 dokonanych w okresie od 28-03-2014 r. do 24-04-2014 r.
Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 6.393.713 zł,

- zmiany wprowadzono uchwałą nr XL-467/2014 z dnia 24.04.2014 r. Radą Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 172.720 zł dotacja rozwojowa na wydatki majątkowe projekt Wyprawa z naturą i kulturą (dział 630 rozdział 63003),
• zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 172.720 zł dotacja rozwojowa na projekt Wyprawa z naturą i kulturą (dział 630 rozdział 63003),
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14.308 zł dotacja z programu LEONARDO da VINCI (dz.801 rozdz.80130 ) ,
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł darowizna na rzecz Domu Dziecka (dział 852 rozdział 85201)
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.300 zł dotacja na realizację projektu Nadeszła twoja szansa (dział 853 rozdział 85333 )
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.349.400 zł dotacja na realizację projektu Bądź aktywny odniesiesz sukces (dział 853 rozdział 85333 )
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.704 zł dotacja na realizację projektu Okno na świat (dział 853 rozdział 85395 )

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 6.401.323 zł

I. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.238.123 zł
- zmiany wprowadzono uchwałą nr XL-467 z dnia 24.04.2014 r. Radą Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł wydatków majątkowych na bieżące utrzymanie dróg
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.919 zł przeznaczoną pozostałe wydatki bieżące- realizacja projektów staży zagranicznych uczniów szkół zawodowych,
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji dla SZPZOZ
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące Domu Dziecka w Równem
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.353.700 zł przeznaczoną na realizację projektów Nadeszła twoja szansa i Bądź aktywny odniesiesz sukces realizowanych przez PUP,
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23.133 zł przeznaczoną na realizacje projektu Okno na świat
• zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 203.200 zł przeznaczona na realizację projektu Wyprawa z naturą i kulturą
• zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 32.429 zł

II. Wydatki majątkowe wzrost o kwotę 163.200 zł

- zmiany wprowadzono uchwałą nr XL-467 z dnia 24.04.2014 r. Radą Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 203,200 zł przeznaczeniem na:
a. finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn Zakup i montaż małej infrastruktury turystycznej w ramach projektu Wyprawa z natura i kulturą - kwota 192.700 zł
b. finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Wyprawa z natura i kulturą - kwota 10.500 zł
• zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł przeznaczonych na wydatki majątkowe w dziale 600
III. Przychody budżetu:

Wzrost kwoty wolnych środków o kwotę 7.610 zł

Zmiany w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

1. Wprowadzenie zadania- Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, w związku z przedłużeniem umowy na rok 2015 zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć , kwota na rok 2015 - 15.203 zł
2. Zadanie- Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego
Zmniejszenie w roku 2014 o kwotę 210.453 zł z planu wydatków przeznaczonych na w/w zadanie, wprowadzenie kwoty na rok 2015 kwoty 8.848 zł .
3. Zadanie -Projekt Okno na świat
Zwiększenie kwoty wydatków w roku 2014 na realizacje zadania, powyższa zmiana w planie budżetu wynika ze zwiększenia projektu budżetu o kwotę 23.133
4. Zadanie -Projekt ” Nadeszła twoja szansa ” Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Zwiększenie kwoty wydatków w roku 2014 na realizacje zadania, powyższa zmiana w planie budżetu
wynika ze zwiększenia projektu budżetu o kwotę 4.300 zł
5. Zadanie -Projekt Bądź aktywny , odniesiesz sukces
Zwiększenie kwoty wydatków w roku 2014 na realizacje zadania, powyższa zmiana w planie budżetu wynika ze zwiększenia projektu budżetu o kwotę 6.349.400 zł
6. Zadanie -Projekt Leonardo da Vinci – uczenie się przez całe życie Zwiększenie kwoty wydatków w roku 2014 na realizacje zadania, powyższa zmiana w planie budżetu
wynika ze zwiększenia projektu budżetu o kwotę 7.610 zł
7. Zadanie-Projekt Leonardo da Vinci Projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo
Zwiększenie kwoty wydatków w roku 2014 na realizacje zadania, powyższa zmiana w planie budżetu wynika ze zwiększenia projektu budżetu o kwotę 14.309 zł


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.04.2014 r., godz. 14.14
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.04.2014 r., godz. 14.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.04.2014 r., godz. 14.17Małgorzata JeznachEdycja strony
29.04.2014 r., godz. 14.14Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1026 razy.