Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVII – 418/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego
Uchwała Nr XXXVII – 418/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty WołomińskiegoNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana H. K. z dnia 29.09.2013r. na Starostę Wołomińskiego w przedmiocie przewlekłego załatwiania sprawy dotyczącej zwrotu nieruchomości, Rada Powiatu Wołomińskiego w sprawie zarzutów postawionych w skardze, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa uznaje skargę za bezzasadną.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana H. K. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.02.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.02.2014 r., godz. 16.29
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.02.2014 r., godz. 16.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.02.2014 r., godz. 16.29Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1502 razy.