Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Rok 2014


Podstrony:
 • Uchwała Nr XXXVII – 408/2014
  w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 04.02.2014r., poz. 1064)
 • Uchwała Nr XXXVIII – 444/2014
  w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 04.03.2014r., poz. 1946)
 • Uchwała Nr XXXIX – 453/2014
  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wołomińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 31.03.2014r., poz. 3243)
 • Uchwała Nr XXXIX – 455/2014
  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 31.03.2014r., poz. 3244)
 • Uchwała Nr XLII – 478/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII-408/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 04.06.2014r., poz. 5677)
 • Uchwała Nr XLIII - 494/2014
  w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 02.07.2014r., poz. 6347)
 • Uchwała Nr XLVI – 521/2014
  w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dróg - ul. Sosnowa i ul. Tadeusza Kościuszki, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 25.09.2014r., poz. 8814)
 • Uchwała Nr XLVI – 523/2014
  w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 25.09.2014r., poz. 8815)
 • Uchwała Nr XLVII – 532/2014
  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 24.10.2014r., poz. 9849)
 • Uchwała Nr XLVIII – 546/2014
  w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 09.12.2014r., poz. 11287)

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 08.01.2014 r., godz. 14.42
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 08.01.2014 r., godz. 14.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.01.2014 r., godz. 14.42Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 11339 razy.