Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXX Sesja

z 26.06.2013 r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XXX-314/2013
  w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2012
 • Uchwała Nr XXX – 315/2013
  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012
 • Uchwała Nr XXX-316/2013
  w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ
 • Uchwała Nr XXX – 317/2013
  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
 • Uchwała Nr XXX – 318/2013
  w sprawie przekazania Gminie Wołomin zadania w ramach programu TAKrodzina.pl
 • Uchwała Nr XXX – 319/2013
  w sprawie przekazania Gminie Ząbki zadania w ramach programu TAKrodzina.pl
 • Uchwała Nr XXX – 320/2013
  w sprawie przekazania Gminie Zielonka zadania w ramach programu TAKrodzina.pl
 • Uchwała Nr XXX – 321/2013
  zmieniająca uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy Wołomin na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr XXX – 322/2013
  zmieniająca uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy Ząbki na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr XXX - 323/2013
  zmieniająca uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy Zielonka na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr XXX – 324/2013
  w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka
 • Uchwała Nr XXX – 325/2013
  w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów
 • Uchwała Nr XXX – 326/2013
  w sprawie: powierzenia Gminie Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Kobyłka
 • Uchwała Nr XXX – 327/2013
  w sprawie: powierzenia Gminie Poświętne zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Poświętne
 • Uchwała Nr XXX – 328/2013
  w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Strachówka
 • Uchwała Nr XXX – 329/2013
  w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Tłuszcz
 • Uchwała Nr XXX – 330/2013
  w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Wołomin
 • Uchwała Nr XXX – 331/2013
  w sprawie powierzenia Gminie Ząbki zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ząbki
 • Uchwała Nr XXX – 332/2013
  w sprawie powierzenia Gminie Zielonka zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Zielonka
 • Uchwała Nr XXX – 333/2013
  w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Radzymin
 • Uchwała Nr XXX – 334/2013
  w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr XXX – 335/2013
  zmieniająca uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024
 • Uchwała Nr XXX - 336/2013
  zmieniająca uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr XXX - 337/2013
  w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie
 • Uchwała Nr XXX – 338/2013
  w sprawie udzielenia przez Powiat Wołomiński pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego
 • Uchwała Nr XXX – 339/2013
  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie
 • Uchwała Nr XXX – 340/2013
  w sprawie obowiązujących w 2013 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji
 • Uchwała Nr XXX – 341/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Cud Nad Wisłą 1920
 • Uchwała Nr XXX – 342/2013
  w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 10.17
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 10.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2013 r., godz. 10.17Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 5315 razy.