Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przepustu o średnicy 400 mm na rowie przydrożnym, w pasie drogi wojewódzkiej nr 634, na fragmencie działki nr ew. 1012 obr. Tłuszcz, umożliwiającego zjazd z drogi na działkę nr ew. 1018/2

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 27.12.2012 r. Pani Marii Świeżak, ul. Wiejska 39, 05-240 Tłuszcz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu odwadniającego poprzez wykonanie przepustu o średnicy 400 mm na ww. rowie odwadniającym przydrożnym, usytuowanym w pasie drogi wojewódzkiej nr 634, na fragmencie działki nr ew. 1012 obr. Tłuszcz, umożliwiającego zjazd z drogi na działkę nr ew. 1018/2 obr. Tłuszcz.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 31.12.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 03.01.2013 r., godz. 10.45
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 03.01.2013 r., godz. 10.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.01.2013 r., godz. 10.45Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1716 razy.