Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIV-107/04

w sprawie: przekształcenia oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18.
Uchwała Nr XIV-107/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 marca 2004 r.


w sprawie: przekształcenia oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 2b, art. 2c ust. 4 oraz art. 6b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

1. Z dniem 1 września 2004 r. przekształca się trzyletnie Technikum Terenów Zieleni funkcjonujące w Zespole Szkół Terenów Zieleni działające na podbudowie ponadpodstawowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz Wydział Zaoczny Technikum Terenów Zieleni dla pracujących na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 w trzyletnie Technikum Uzupełniające Terenów Zieleni na podbudowie ponadgimanzjalnej zasadniczej szkoły zawodowej.
2. Zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.) w trzyletnim Technikum Uzupełniającym Terenów Zieleni na podbudowie ponadgimnazjalnej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzi się klasy dotychczasowego Technikum Terenów Zieleni na podbudowie ponadpodstawowej zasadniczej szkoły zawodowej aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 2b tejże ustawy.§ 2

Po uwzględnieniu zmian z § 1, w skład Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1. Liceum Profilowane
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Terenów Zieleni
3. Technikum Terenów Zieleni (4-letnie - ponadgimnazjalne)
4. Technikum Uzupełniające Terenów Zieleni
5. Internat§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 13.17
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 13.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.04.2004 r., godz. 13.17Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2126 razy.