Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.budowę drenażu o średnicy 250 mm i łącznej długości 86,50 m, w istniejącym rowie przydrożnym, usytuowanym na terenie działki nr ew. 179 obr. Duczki 01, gm. Wołomin, 2.rozbiórkę istniejąceg

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 30 listopada 2012 r., Burmistrza Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.budowę drenażu o średnicy 250 mm i łącznej długości 86,50 m, w istniejącym rowie przydrożnym, usytuowanym na terenie działki nr ew. 179 obr. Duczki 01, gm. Wołomin,
2.rozbiórkę istniejącego wylotu o średnicy 600 mm, usytuowanego na działce nr
ew. 179 obr. Duczki 01, gm. Wołomin,
3.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z nawierzchni utwardzonych ulic Willowej i Krótkiej w miejscowości Duczki, poprzez rów komunalny do rzeki Czarnej w km 20+000,00.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 18.12.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 19.12.2012 r., godz. 11.41
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 19.12.2012 r., godz. 11.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.12.2012 r., godz. 11.41Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1572 razy.