Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXII Sesja

z 25.10.2012r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XXII-236/2012
  Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ujęcia węzła komunikacyjnego WOŁOMIN w przebiegu drogi S8 w przecięciu z projektowanym nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej 635
 • Uchwała Nr XXII – 237/2012
  Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie powierzenia Powiatowi Wołomińskiemu zadania zaprojektowania nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 635 łączącej Wołomin z węzłem drogowym WOŁOMIN na trasie S8
 • Uchwała Nr XXII – 238/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr XXII – 239/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024
 • Uchwała Nr XXII – 240/2012
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-214/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 • Uchwała Nr XXII – 241/2012
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-215/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
 • Uchwała Nr XXII – 242/2012
  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
 • Uchwała Nr XXII – 243/2012
  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr XXII – 244/2012
  w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015
 • Uchwała Nr XXII – 245/2012
  Stanowisko dotyczące sytuacji finansowej i wysokości kontraktu Szpitala Powiatowego w Wołominie
 • Uchwała Nr XXII - 246/2012
  w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku administracyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ przy ul. Gdyńskiej 1/3 z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną
 • Uchwała Nr XXII – 247/2012
  w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
 • Uchwała Nr XXII – 248/2012
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr XXII – 249/2012
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektor Zespołu Szkół w Tłuszczu

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.10.2012 r., godz. 12.04
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.10.2012 r., godz. 13.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.10.2012 r., godz. 13.02Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
31.10.2012 r., godz. 13.02Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
31.10.2012 r., godz. 13.02Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
31.10.2012 r., godz. 12.04Małgorzata JeznachEdycja strony
31.10.2012 r., godz. 12.04Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3779 razy.