Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu R-24A w Radzyminie, z budynków przy ulicy Falandysza w Radzyminie.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 22.08.2012 r. Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowo-Usługowego sp. j., Janusz i Grażyna Bambot, ul. Kotkowskiego 11, 05-250 Radzymin, zostało wszczęte postępowanie o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu R-24A w Radzyminie, z dachu projektowanego budynku mieszkalnego oraz miejsc parkingowych na działkach nr ew. 98/2, 98/3, 98/4 obr. 03-03 przy ulicy Falandysza
w Radzyminie.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - członek zarządu, data: 27.09.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 09.10.2012 r., godz. 16.03
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 09.10.2012 r., godz. 16.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.10.2012 r., godz. 16.03Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1764 razy.