Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX -215/2012

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
Uchwała Nr XX -215/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczaniaNa podstawie art. 164 ust. 5c i ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób ich rozliczania.
2. Zasady, o których mowa w § 1 ust. 1, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wzór wniosku o dotację z budżetu Powiatu dla spółek wodnych, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 31.08.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.09.2012 r., godz. 09.23
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.09.2012 r., godz. 09.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.09.2012 r., godz. 09.23Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2343 razy.