Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XX Sesja

z 30.08.2012r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XX – 208/2012
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrówka
 • Uchwała Nr XX – 209/2012
  w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego w zakresie remontu nawierzchni miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej Nr 4325W (ul. Warszawskiej w Tłuszczu)
 • Uchwała Nr XX – 210/2012
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tłuszcz
 • Uchwała Nr XX-211/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr XX-212/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024
 • Uchwała Nr XX – 213/2012
  w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015, z perspektywą do roku 2019
 • Uchwała Nr XX - 214/2012
  w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Uchwała Nr XX -215/2012
  w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
 • Uchwała Nr XX - 216/2012
  w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 • Uchwała Nr XX – 217/2012
  w sprawie zmiany uchwały o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2012 roku
 • Uchwała Nr XX - 218/2012
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ sprzętu medycznego – inkubatora transportowego V808 firmy Dutchmed
 • Uchwała Nr XX – 219/2012
  w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w roku 2013
 • Uchwała Nr XX – 220/2012
  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr XX – 221/2012
  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor” w Wołominie
 • Uchwała Nr XX – 222/2012
  w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Dziedzictwa i Twórczości
 • Uchwała Nr XX – 223/2012
  w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Starostę Wołomińskiego
 • Uchwała Nr XX – 224/2012
  w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Starostę Wołomińskiego i Geodetę Powiatowego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.09.2012 r., godz. 14.20
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.09.2012 r., godz. 14.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.09.2012 r., godz. 14.20Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3811 razy.