Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przepustu o średnicy 600 mm, długości 11 m, na rowie przydrożnym – ul. Armii Krajowej w Radzyminie,

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 16.05.2012r. Pana Marka Bączek, prowadzącego działalność pod nazwą M.B. Development, ul. Paderewskiego 14, 05-270 Marki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj: wykonanie przepustu o średnicy 600 mm, długości 11 m, na rowie przydrożnym, w pasie drogi gminnej – ul. Armii Krajowej w Radzyminie, usytuowanym na działce nr ew. 77/5, 102/1 obr. 03-03 Radzymin, w celu umożliwienia zjazdu na działkę nr ew. 77/6, 77/8 obr. 03-03.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 22.05.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 05.07.2012 r., godz. 12.32
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 05.07.2012 r., godz. 12.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.07.2012 r., godz. 12.32Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 2230 razy.