Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz.) oraz zgodnie
z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 06.04.2012 r. Pana Adama Kluj – członka zarządu AKonsult sp. z o.o., Lipowo, ul. Jeździecka 2, 05-408 Glinianka, działającego w imieniu Burmistrza Radzymina, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę rowu przydrożnego przy ul. Żeligowskiego i Traugutta (dz. nr ew. 76, 90 obr. 04-02, nr ew. 95 obr. 05-07 Radzymin) oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych tj. ul Traugutta na odcinku od ul. Czartoryskiej do ul. Żeligowskiego oraz ul. Żeligowskiego na odcinku od ul. Jana Pawła II do dz. nr ew. 87/1 obr. 04-02 w Radzyminie.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 16.04.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 22.05.2012 r., godz. 11.01
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 22.05.2012 r., godz. 11.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.05.2012 r., godz. 11.01Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1682 razy.