Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała NrXII-89/04

w sprawie: zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała NrXII-89/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 stycznia 2004 r.w sprawie: zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.


Na podstawie art. 16 ust. 2 i art.19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z §6 ust.2 i § 41 ust. 2 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV – 247 / 02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 144, poz. 3193) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Odwołuje się z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego radnego Jana Wilczyńskiego.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.02.2004 r., godz. 13.34
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.02.2004 r., godz. 13.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.02.2004 r., godz. 13.34Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1770 razy.