Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XV Sesja

z 28.02.2012r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XV – 137/2012
  w sprawie przekazania zadania transportu zbiorowego m. st. Warszawie
 • Uchwała Nr XV - 138/2012
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wołomin
 • Uchwała Nr XV-139/2012
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2012
 • Uchwała Nr XV-140/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr XV-141/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024
 • Uchwała Nr XV-142/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych
 • Uchwała Nr XV -143/2012
  Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Uchwała Nr XV - 144/2012
  Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie równego traktowania podmiotów w procesie przyznawania koncesji na nadawanie na multipleksie cyfrowym
 • Uchwała Nr XV - 145/2012
  w sprawie powierzenia Gminie Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
 • Uchwała Nr XV – 146/2012
  w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ
 • Uchwała Nr XV - 147/2012
  w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr XV – 148/2012
  w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Wołominie Al. Armii Krajowej 38
 • Uchwała Nr XV – 149/2012
  w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego oraz zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzących w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Wołominie ul. Legionów 85
 • Uchwała Nr XV – 150/2012
  w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Wołominie ul. Miła 22
 • Uchwała Nr XV – 151/2012
  w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego i zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzących w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Zielonce ul. Inżynierska 1
 • Uchwała Nr XV – 152/2012
  w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Terenów Zieleni oraz zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Terenów Zieleni wchodzących w skład Zespołu Szkół Terenów Zieleni z siedzibą w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
 • Uchwała Nr XV – 153/2012
  w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego oraz zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Tłuszczu ul. Radzymińska 2
 • Uchwała Nr XV – 154/2012
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2012 r., godz. 15.49
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2012 r., godz. 16.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2012 r., godz. 16.03Małgorzata JeznachEdycja strony
05.03.2012 r., godz. 15.49Małgorzata JeznachEdycja strony
05.03.2012 r., godz. 15.49Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4050 razy.